Witamy na stronie grzejnikiadax.pl
ADAX International: PL

Funkcja blokady: Blokada rodzicielska

Funkcja blokady umożliwia użytkownikowi zablokowanie regulatora. Dzięki niej dzieci lub inne osoby niepożądane nie mogą zmienić ustawień regulatora przypadkowo naciskając przyciski.
 
Jeśli grzejnik nie jest zarejestrowany w aplikacji ADAX WiFi, możesz włączyć tę funkcję ręcznie wciskając i przytrzymując przycisk ”OK” do momentu, aż na grzejniku pojawi się komunikat ”CC”.

Jeśli grzejnik jest już zarejestrowany, funkcja blokady będzie jedynie dostępna poprzez aplikację: Strona główna >> Nazwa strefy >> Edytuj >> Blokada rodzicielska (Home >> Zone name >> Edit >> Child Lock).

Po włączeniu tej funkcji temperaturę można zmienić jedynie za pomocą aplikacji ADAX WiFi. Jeśli funkcja jest aktywna, a użytkownik naciśnie jakikolwiek przycisk, na grzejniku zostanie wyświetlony komunikat ”CC”.
 

PANELOWE GRZEJNIKI
ELEKTRYCZNE

Do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych, usługowo-handlowych i innych.