Witamy na stronie grzejnikiadax.pl
ADAX International: PL

Telefon z systemem Android: Aplikacja WiFi nie wyświetla komunikatu “Rejestracja” (“Registering”)

Podczas rejestracji grzejnika metodą ”SC”, ekran termostatu najpierw wyświetla komunikat ”SC”, następnie przechodzi do komunikatu ”20”, a aplikacja WiFi nie wyświetla komunikatu ”Rejestracja” (ciągle pokazując skanowanie w toku). Przytrzymaj przez 5 s. wciśnięte przyciski ”OK”, ”- ” i ”+ ”, aż na ekranie zacznie migać napis ”rE”, następnie ponownie włącz ”SC” na grzejniku (przytrzymaj przez ~5 s. wciśnięte przyciski ”- ” i ”+ ”).
 

PANELOWE GRZEJNIKI
ELEKTRYCZNE

Do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych, usługowo-handlowych i innych.