Witamy na stronie grzejnikiadax.pl
ADAX International: PL

Telefon z systemem Android: podczas rejestracji metodą ”SC” aplikacja ADAX WiFi nie znajduje grzejnika

1. Sprawdź, czy po nieudanej rejestracji na ekranie termostatu jest wyświetlany komunikat Smart Config ”SC”. Może to oznaczać, że telefon nie przesłał danych i należy powtórzyć proces rejestracji.
2. Spróbuj przeprowadzić rejestrację w następującym porządku:
   2.1. przejdź do URZĄDZENIA >> Dodaj produkt >> Dodaj grzejnik (DEVICES >> Add product >> Add heater);
   2.2. wybierz prawidłową nazwę SSID sieci WiFi (lokalnego bądź domowego podłączenia do internetu) i wprowadź prawidłowe hasło internetowe;
   2.3. zresetuj grzejnik, przytrzymując przez ~5 s. wciśnięte przyciski ”OK”, ”- ” i ”+ ”, aż na ekranie zacznie migać napis ”rE”;
   2.4. przejdź do Ustawienia telefonu >> Ustawienia WiFi >> Podłącz SSID-AD-1010101 lub inny SSID-ADAX (Phone settings >> WiFi settings >> Connect SSID-AD-1010101 or other SSID-ADAX);
   2.5. przełącz się z powrotem na aplikację i naciśnij ”NEXT”. Jeśli pojawi się komunikat ”JOIN”, naciśnij ”ANULUJ” (”CANCEL”), a urządzenie powinno zacząć przeszukiwanie i rejestrację. Jeśli komunikat się nie pojawi, powtórz czynności.
3. Spróbuj zaktualizować aplikację ADAX WiFi do najnowszej wersji.
4. Spróbuj przeprowadzić rejestrację używając innego telefonu iPhone lub telefonu z systemem Android.
5. Jeśli to nie pomoże, zwróć się do nas, podając identyfikator klienta, nazwę grzejnika i bazową wersję oprogramowania grzejnika.
 

PANELOWE GRZEJNIKI
ELEKTRYCZNE

Do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych, usługowo-handlowych i innych.