Witamy na stronie grzejnikiadax.pl
ADAX International: PL

Telefon IPhone: podczas rejestracji aplikacja ADAX WiFi nie znajduje grzejnika

1. Upewnij się, że rejestracja grzejnika przebiega wg następującego porządku:
   1.1. przejdź do URZĄDZENIA >> Dodaj produkt >> Dodaj grzejnik (DEVICES >> Add product >> Add heater);
   1.2. wybierz prawidłową nazwę SSID sieci WiFi (lokalnego bądź domowego podłączenia do internetu) i wprowadź prawidłowe hasło internetowe;
   1.3. zresetuj grzejnik, przytrzymując przez ~5 s. wciśnięte przyciski ”OK”, ”- ” i ”+ ”, aż na ekranie zacznie migać napis ”rE”;
   1.4. przejdź do Ustawienia telefonu >> Ustawienia WiFi >> Podłącz SSID-AD-1010101 lub inny SSID-ADAX >> Wprowadź hasło magicpass123 (Phone settings >> WiFi settings >> Connect SSID-AD-1010101 or other SSID-ADAX >> Insert pasword magicpass123);
   1.5. przełącz się z powrotem na aplikację i naciśnij ”NEXT”. Jeśli pojawi się komunikat ”JOIN”, naciśnij ”ANULUJ” (”CANCEL”), a urządzenie powinno zacząć przeszukiwanie i rejestrację. Jeśli komunikat się nie pojawi, powtórz czynności.
2. Spróbuj zaktualizować aplikację ADAX WiFi do najnowszej wersji.
3. Spróbuj przeprowadzić rejestrację używając innego telefonu iPhone lub telefonu z systemem Android.
4. Jeśli to nie pomoże, zwróć się do nas, podając identyfikator klienta, nazwę grzejnika i bazową wersję oprogramowania grzejnika.
 

PANELOWE GRZEJNIKI
ELEKTRYCZNE

Do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych, usługowo-handlowych i innych.