Witamy na stronie grzejnikiadax.pl
ADAX International: PL

Rejestracja grzejnika–wskazówki

Rejestracja grzejnika–wskazówki:
1. Sieć WiFi o częstotliwości 5 GHz powinna zostać wyłączona na routerze. Termostat WiFi pracuje jedynie w zakresie częstotliwości 2.4 GHz.
2. Telefon komórkowy i termostat WiFi muszą być przyłączone do tej samej sieci WiFi podczas podłączania lub aktualizacji.
3. Sieć WiFi musi być zabezpieczona hasłem. Ze względów bezpieczeństwa nie ma możliwości podłączenia grzejnika do publicznych otwartych sieci WiFi.
4. Filtrowanie adresów MAC na routerze powinno być wyłączone.
5. Telefon i grzejnik są rejestrowane używając bezpośrednio routera WiFi. W związku z tym, wzmacniacz sygnału WiFi–jeśli jest używany–musi zostać wyłączony podczas rejestracji grzejnika.
6. Jeśli grzejnika nie udało się prawidłowo zarejestrować mimo kilku podejść:
   6.1. W systemie Android: wypróbuj procedurę rejestracji ręcznej (rejestracja alternatywna), przytrzymując przez ~5 s. wciśnięte przyciski ”OK”, ”- ” i ”+ ”, aż na ekranie zacznie migać napis ”rE”;
   6.2. W systemie Android: wyłącz zaporę sieciową i aplikacje antywirusowe;
   6.3. W systemie Android: wyłącz i włącz przełącznik WiFi;
   6.4. W systemie Android: wyłącz i włącz telefon;
   6.5. Wykonaj reset do ustawień fabrycznych (przytrzymując przez 5 s. wciśnięte przyciski ”OK”, ”- ” i ”+ ”, aż na ekranie zacznie migać napis ”rE”).
 

PANELOWE GRZEJNIKI
ELEKTRYCZNE

Do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych, usługowo-handlowych i innych.